Puni naziv – UNIVERZAL PLUS društvo s ograničenom odgovornošću

Skraćeni naziv – UNIVERZAL PLUS d.o.o.

Pravni oblik – d.o.o.

Porezni broj – 4905059

OIB – 93093405574

Registarski sud – Trgovački sud u Bjelovaru

Sjedište – HR – 33000 Virovitica, Stjepana Radića 136/A

Temeljni kapital – 20.000 kuna

Žiro račun otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Broj računa – HR7023600001102686768